Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

NB! Statens kunstnarstipend har for tida noe redusert bemanning . Ved henvendingar til SKS må du difor bruke e-posten: kunstnerstipend@kulturradet.no

 

Søk kunstnarstipend