Hopp til innhold

Visuell kunst

På det visuelle kunstområdet er de overordnede målene for Kulturdirektoratet å styrke kvaliteten og mangfoldet i samtidskunsten, og å styrke formidlingen slik at den profesjonelle kunsten når et større publikum og får en tydeligere plass i samfunnet.

Dagens kunstfelt omfatter maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk, skulptur video/film/dokumentar, installasjoner, stedsspesifikke- og relasjonelle uttrykk, lydkunst, performance, nettkunst, streetart, grafitti, tegneserier, artists' books, bruk av uterom og offentlige rom med mer. Kunsten kan være gjenstandsbasert, men like gjerne ta form av handlinger, hendelser og situasjoner.

Gjennom stipender fra Statens kunstnerstipend og tilskudd fra Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde skal Kulturdirektoratet bidra til at det eksisterer et mangfoldig, nyskapende og tilgjengelig kunstliv i Norge.

Søk støtte

Se hva som har fått støtte

Kalender