Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Fagutvalg for scene

Fagutvalget for scene behandler søknader om prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde, som gjelder produksjon av sceneforestillinger.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 23.06.2020

Fagutvalg for scene sitter to år fra høst 2020 til og med vår 2022.

Medlemmer

  • Guro Rimeslåtten, Bergen/Vestland (Norske dansekunstnere). Utvalgsleder.
  • Silje Lindberg, Oslo (Norsk skuespillerforbund)
  • Tony Tran, Oslo (Danse- og teatersentrum)
  • Tor Christian Bleikli, Bergen/Vestland (Danse- og teatersentrum)

Varamedlemmer

  • Erikk Mckenzie, Vormsund/Viken (Norske dansekunstnere)
  • Torfinn Nag, Stavanger/Rogaland (Norsk Skuespillerforbund)
  • Linn Olsen, Moss (Norsk sceneinstruktørforening)
  • Maiken Garder, Hammerfest/Troms og Finnmark (Danse- og teatersentrum)

Utvalget behandler søknader til: 

Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

Styringsdokumenter for utvalget:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Vedtekter for Fond for lyd og bilde (PDF)

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde