Hopp til innhold
Vedtaksliste

Aspirant­ordningen

Søk støtte

Om søknadsrunden

Årets søknadsbunke var på 42 søknader. Årets avsetning var på totalt kr 6 000 000, og stipenbeløpet er satt til kroner 400 000, slik at det var 15 stipender til fordeling.

Blant søkerne er det 20 institusjoner som mottar driftsfinansiering over statsbudsjettet, mens seks virksomheter mottar festival-, arrangør- eller kunstnerskapstøtte fra Kulturfondet. Det var også en del søknader fra kulturnæringsfeltet i denne runden, mens det var kun tre søknader fra virksomheter som i særlig grad arbeider med kunst og kultur for unge målgrupper (barn og unge).

I bunken denne gangen var det også tre søkere som søkte uten navngitt kandidat, og utvalget valgte å ikke prioritere noen av disse. Det har også trukket opp der kandidatens egen motivasjon og ønsker for oppholdet har blitt synliggjort i søknad, for eksempel i vedlagt motivasjonsbrev. For øvrig er det et gledelig fenomen i søknadsbunken at det er flere forekomster av institusjoner som reflekterer omkring og ønsker å ta et mer strukturelt ansvar for mangfoldig rekruttering til feltet.

Alle tildelingene gis under forutsetning av at aspirantstipendet i sin helhet skal gå til å lønne en aspirant i virksomheten. Det forutsettes at aspiranten ansettes på ordinære vilkår i 100 prosent stilling som aspiranter, i normalt ett år: Det skal utarbeides en arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6. Feriepenger blir opparbeidet og skal utbetales i hht. ferielovens bestemmelser og det skal betales arbeidsgiveravgift. Disse kostnadene skal som et minimum dekkes av arbeidsgiver.

Etnisk, kulturell og språklig bakgrunn kan utgjøre et hinder for rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker. Ordningen skal motvirke slik strukturell diskriminering gjennom å sikre økt tilgang til arbeid i kunst- og kultursektoren for kvalifiserte søkere. Mer mangfold i kulturvirksomhetene vil bidra til å fremme nye impulser og stimulere til nytenking og utvikling i alle deler av sektoren. I tillegg vil ordningen gi personer med minoritetsbakgrunn mulighet til å utvikle og kultivere talentene sine, lære hvordan institusjonene arbeider og få tilgang til viktige kontakter og nettverk. Institusjonene som tar i mot aspiranter må forplikte seg til å gi aspiranten meningsfylte oppgaver som sikrer faglig og kunstnerisk utvikling. Ordningen er en samfinansiering med institusjonen som tar i mot aspiranten. Virksomheten søker Kulturrådet om stipend og har personal- og faglig oppfølgingsansvar av aspiranten. For å bli ansatt i aspirantstilling må aspiranten være bosatt i Norge og ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse.

Aspirantordningen ble initiert av Kulturdepartementet i Stortingsmelding 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking. Ordningen har eksistert siden 2012 og ble evaluert i 2017. Aspirantordningen ble som et resultat av evalueringen etablert som en fast tilskuddsordning i Norsk kulturfond fra 2019.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for tverrgående ordninger: 8. - 9.9.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 22. - 23.9.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
NATIONALTHEATRET AS 914531365 Scenekunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 BYVERKSTEDET Byverkstedet Tverrfaglig Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL CODA Oslo International Dance Festival Scenekunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 DRAMATIKKENS HUS Dramatikkens hus Scenekunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 FORENINGEN KROLOFTET Foreningen Kroloftet Tverrfaglig Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 KILDEN TEATER OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS Kilden Teater Scenekunst Agder 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo Visuell kunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim  Visuell kunst Trøndelag 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 MIRAGE DOCFEST AS MIRAGE DOCFEST AS (midlertidig representert av Håskjold Media til nytt AS er opprettet, om ca en uke) Tverrfaglig Troms og Finnmark 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Notam - Norsk senter for teknologi i musikk og kunst  Visuell kunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD Scenekunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 OSLO MUSEUM Oslo Museum Tverrfaglig Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 PEDER LUND AS Peder Lund Visuell kunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 PERSPEKTIVET MUSEUM Perspektivet Museum Tverrfaglig Troms og Finnmark 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 PRAKSIS PRAKSIS Visuell kunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 RAM GALLERI RAM galleri Visuell kunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Rom for kunst og arkitektur Tverrfaglig Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Samspill International Music Network Musikk Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 SENTER FOR DANSEPRAKSIS I SKOLE, UTDANNING OG FORSKNING Senter for dansepraksis i skole, utdanning og forskning Scenekunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER Stiftelsen Nobels Fredssenter Tverrfaglig Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL Stiftelsen Oslo World Music Festival  Musikk Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Stiftinga Hilmar Alexandersen Tverrfaglig Trøndelag 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 AS REGIONTEATRET I MØRE OG ROMSDAL Teatret Vårt Scenekunst Møre og Romsdal 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 TENTHAUS Tenthaus Visuell kunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 UNGE KUNSTNERES SAMFUND Unge Kunstneres Samfund Visuell kunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 LOOP Urtegata Loop Tverrfaglig Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 YELLOW LOG AS Yellow Log Visuell kunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 BANANAZ Bananaz Scenekunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 STIFTELSEN BUSKERUD TEATER Buskerud Teater Scenekunst Viken 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Festspillene i Nord-Norge Musikk Troms og Finnmark 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 FOTOGALLERIET Fotogalleriet Visuell kunst Oslo 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter as Visuell kunst Innlandet 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK Haugesund folkebibliotek Tverrfaglig Rogaland 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 STIFTELSEN LITTERATURHUSET I BERGEN Litteraturhuset i Bergen Tverrfaglig Vestland 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 NORSK P E N Norsk PEN Tverrfaglig Oslo 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 ROSENDAL INTERNASJONALE TEATER Rosendal Internasjonale Teater Scenekunst Trøndelag 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 RUBATO BOOKING AS Rubato Booking AS Musikk Viken 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 SOLA KOMMUNE Sola bibliotek Litteratur Rogaland 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 STIFTELSEN UNGE VIKEN TEATER Stiftelsen Unge Viken Teater Scenekunst Viken 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 TEKSTALLMENNINGEN AS Tekstallmenningen - tidsskrift og småforlagssentralen Tverrfaglig Vestland 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 TRANSFORM Transform Tverrfaglig Trøndelag 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 TRØNDELAG TEATER AS Trøndelag Teater Scenekunst Trøndelag 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000