Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Romania

Se vedtakslister

Europeisk kultursamarbeid

EØS-midlene støtter kultursamarbeid med land i Sentral-Europa og Baltikum, og med Portugal. I Romania går 8,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Romania sammen med en rumensk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjektet. 

 
Åpne alle

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet

Hovedmålsetningen til kulturprogrammet i Romania

Det er tre utlysninger for kunst- og kultursamarbeid med Romania innen EØS-midlene. To av tre utlysninger er avsluttet, og den tredje utlysningen er åpen nå og har søknadsfrist 31. august 2021.

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet er å gi økt tilgang til kunst og kultur. 

Disse aktivitetene kan være en del av et samarbeidsprosjekt (eksempler):

 • Samtidskunst (visuell kunst, scenekunst, musikk osv) fremført lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Kunstneriske produksjoner.
 • Kunst som bygger på kulturarven til minoriteter, sosiale grupper, etniske eller kulturelle grupper.
 • Innovativ tilnærming til nye publikumsgrupper, utveksling av kunnskap, know-how og beste praksis når det gjelder publikumsutvikling.
 • Mobilitet av kunstnere og profesjonelle i kunst- og kulturfeltet.
 • Utvikling av arbeidsplasser innen kreativ sektor.
 • Kapasitetsutvikling for kunstnere og profesjonelle innen kunstfeltet og kreativ sektor.
 • Jobb-utvikling gjennom formell og ikke-formell opplæring, ved bruk av lærlinger, mentor-virksomhet, praksisplasser osv.
 • Utvikling av nye produkter og tjenester innen kulturfeltet.
 • Øke inkludering og stimulere til forståelse rundt kulturelt mangfold.
 • Sette i verk innovative forretningsplaner i kulturell sektor for å stimulere utvikling i lokalsamfunnet.
 • Støtte lokal utvikling gjennom inter-disiplinære tiltak.

Av totalbeløpet skal 10% settes av til «improvement of the situation of the Roma population». Dette gjelder prosjektene både på kulturarv og kultursamarbeid. Innen kultursamarbeid er 2 millioner euro øremerket romer prosjekter. Det vil bli en egen utlysning til dette formålet.

Avsluttet utlysning Timisoara Europeisk Kulturhovedstad

Timisoara – europeisk kulturhovedstad i 2023 - utlysningen er nå avsluttet

I Romania var det en utlysning under EØS-midlene om samarbeidsprosjekter knyttet til Timisoara i Romania, som er europeiske kulturhovedstad i 2023.

Det totale budsjettet var 2 millioner euro med 100 % finansieringssats.

Søknadsfristen var 20. desember 2021 kl. 16.00 (EEST).

Det kunne søkes om følgende aktiviteter innen alle kulturelle fagfelt:

 • Organisering av arrangementer
 • Workshops
 • Konferanser
 • Seminarer
 • Kampanjer
 • Festivaler
 • Kunstneriske produksjoner
 • Utstillinger

Les mer om utlysningen her

Utlysning av midler til reisestøtte

Reisestøtteutlysning nå avsluttet

Utlysningen for å søke reisestøtte til eller fra Romania er nå avsluttet.

Tildelinger i programmet

Første norske prosjektpartnere i Romania for 2014 - 2021 klare

Den første utlysningen i Romania på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er nå klar!

Utlysningen var på 2,5 millioner euro og 13 prosjekter har fått støtte. Av disse har ni norsk partner, to partner fra Island og et prosjekt partner fra Liechtenstein. 

Disse norske aktørene er partnere i prosjekter som har fått tilskudd:

 • Morten Bruun
 • Bergen Internasjonale Film Festival (BIFF)
 • Lise Wulff (to prosjekter)
 • Norsensus Mediaforum
 • Håndverksinstituttet
 • Zebel Design Fishbain
 • Christian Westblikk
 • Fotogalleriet Oslo
 • Kjersti Vetterstad

For oversikt over prosjekter som har fått støtte, klikk her.

 

Andre liste over prosjektpartnere i Romania for 2014 - 2021 er her

Den andre utlysningen i Romania på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er klar! Av 10 prosjekter som får støtte, 8 er i samarbeid med norske partnere og 2 med islandske kulturaktører.

Disse norske aktørene er partnere i prosjekter som har fått tilskudd:

 • Visp - Visual Art Production Unit
 • Morten Bruun
 • Norsk forening for komponister og tekstforfattere - NOPA
 • Praksis Association
 • Mette Edvardsen
 • Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon - Grafill
 • Nedland Kultur

Les mer om tildelingen og se listen av utvalgte prosjekter her

Norske partnere fra den tredje og siste utlysningen i kulturprogrammet i Romania

Listen over prosjekter som får finansiering under den siste utlysningen i kulturprogrammet i Romania er nå offentliggjort.

Utlysningen hadde fokus på kulturelt entreprenørskap og publikumsutvikling. Den var åpen for rumenske søkere og deres samarbeidspartnere fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. Totalt vil 18 prosjekter få tilskudd under denne utlysningen, og av disse har 15 prosjekter norske partnere. 

Følgende kulturaktører fra Norge er med:

 • Concordia Oslo
 • Para Film og teater
 • Fiksdal dansestiftelse
 • VISP
 • Eikeset med 4 strenger
 • Morten Bruun
 • Menneskerettighetsakademiet
 • Hands on history
 • DAC music performance
 • Dansearena Nord
 • Inferno metal festival
 • NOPA
 • Kool Produktion AS

Se hele listen over prosjekter som får støtte her

For listen over prosjekter på reservelisten, klikk her

Mer informasjon

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Romania 

EEA Grants nettsider om Romania

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.